Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Organization structure

Staff list - K. CNTT (21/04)

 

 

No.

 

 

Full name

 

 

Academic

tile

 

Major


 

Position

 

 

Contact

Email@hotec.edu.vn

 

1

 

 

 Lê Như Dzi

 

 

 Master

 

 

 Information

 Technology

 

 Dean

 

 

 lenhudzi

 

 

2

 

 

 Đỗ Đặng

 Nguyệt Hằng

 

 Master

 

 

 Computer

 Information Systems

 

 Deputy Dean

 

 

 ddnguyethang

 

 

3

 

 

 Dương Đình Dũng

 

 

 Master

 

 

 Computer Science

 

 

 Deputy Dean

 

 

 duongdinhdung

 

 

4

 

 

 Văn Công

 Khánh Hiệp

 

 Master

 

 

 Education

 management

 

 Deputy Dean

 

 

 vckhanhhiep

 

 

5

 

 

 Nguyễn Gia Khoa

 

 

 Master

 

 

 Information

 Technology 

 

 Lecturer

 

 

 nguyengiakhoa

 

 

6

 

 

 Tô Hồ Hải

 

 

 Master

 

 

 Computer Science

 

 

 Head of major

 

 tohohai

 

 

7

 

 

 Ng Thị Thanh Giang

 

 

 Master

 

 

 Computer Science

 

 

 Head of major

 

 

 ntthanhgiang

 

 

8

 

 

 Lê Thị Thu Thảo

 

 

 Bachelor

 

 

 Information

 Technology

 

 Lecturer

 

 

 ltthuthao

 

 

9

 

 

 Võ Đào Thị Hồng

 Tuyết

 

 Bachelor

 

 

 Computer

 Information Systems

 

 Lecturer

 

 

 vdthongtuyet

 

 

10

 

 

 Ng Thị Thanh Thảo

 

 

 Master

 

 

 Computer

 Information Systems

 

 Head of major

 

 

 ntthanhthao

 

 

11

 

 

 Thái Thị Ngọc Lý

 

 

 Bachelor

 

 

 Information

 Technology

 

 Lecturer

 

 

 ttngocly

 

 

12

 

 

 Diệp Xuân Yến

 

 

 Bachelor

 

 

 Mỹ thuật công nghiệp

 

 

 Lecturer

 

 

 diepxuanyen

 

 

13

 

 

 Võ Thị Lắm

 

 

 Bachelor

 

 

 Information

 Technology

 

 Lecturer

 

 

 vothilam

 

 

14

 

 

 Lê Công Huy

 

 

 Bachelor

 

 

 Toán Tin

 

 

 Lecturer

 

 

 leconghuy

 

 

15

 

 

 Nguyễn Đức Thuỵ

 

 

 Master

 

 

 Computer

 Information Systems

 

 Lecturer

 

 

 nguyenducthuy

 

 

16

 

 

 Ng Gia Quang Đăng

 

 

 Master

 

 

 Computer

 Information Systems

 

 Lecturer

 

 

 ngquangdang

 

 

17

 

 

 Nguyễn Minh Thiện

 

 

 Bachelor

 

 

 Information

 Technology

 

 Lecturer

 

 

 nguyenminhthien

 

 

18

 

 

 Vũ Quốc Oai

 

 

 Master

 

 

 Computer

 Information Systems

 

 Head of major

 

 

 vuquocoai

 

 

19

 

 

 Lý Quốc Hùng

 

 

 Bachelor

 

 

 Information

 Technology

 

 Lecturer

 

 

 lyquochung

 

 

20

 

 

 Phạm Hoàng Hà

 

 

 Bachelor

 

 

 Information

 Technology

 

 Lecturer

 

 

 phamhoangha

 

 

21

 

 

 Trần Đức Minh

 

 

 Engineer

 

 

 Information

 Technology

 

 Lecturer

 

 

 tranducminh

 

 

22

 

 

 Nguyễn Quốc Sử

 

 

 Engineer

 

 

 Information

 Technology

 

 Lecturer

 

 

 nguyenquocsu

 

 

23

 

 

 Ng Lưu Minh Triết

 

 

 Engineer

 

 

 Information

 Technology

 

 Lecturer

 

 

 nlminhtriet

 

 

24

 

 

 Tô Vũ

 

 

 Engineer

 

 

 Information

 Technology

 

 Lecturer

 

 

 tovu

 

 

25

 

 

 Huỳnh Khắc Duy

 

 

 Master

 

 

 Computer

 Information Systems

 

 Lecturer

 

 

 huynhkhacduy

 

 

26

 

 

 Phan Duy Bình

 

 

 Engineer

 

 

 Information

 Technology

 

 Lecturer

 

 

 phanduybinh

 

 

27

 

 

 Trần Minh Tuấn

 

 

 Engineer

 

 

 Information

 Technology

 

 Staff

 

 

 tranminhtuan

 

 

28

 

 

 Phan Văn Tài

 

 

 Bachelor

 

 

 Information

 Technology

 

 Staff

 

 

 phanvantai

 

 

29

 

 

 Lê Quỳnh Lâm

 

 

 Bachelor

 

 

 Information

 Technology

 

 Staff

 

 

 lequynhlam

 

 

30

 

 

 Nguyễn Thanh Nam

 

 

 Bachelor

 

 

 Information

 Technology

 

 Staff

 

 

 nguyenthanhnam

 

 

31

 

 

 Trương Thị Oanh

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 Staff

 

 

 truongthioanh

 


* Contact:

Location:             Office – A.II-1

Phone:                08 37 551 435

 

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730