Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Closing Ceremony training program "Design Thinking" for student (16/07)
Closing Ceremony training program

On 18th, June – 2018 . Division of Scientific Research and International Cooperation collaborated with facilitators in charge of organizing the Lex training "Design Thinking” closing ceremony and certificates for students completing the course. Attending the closing ceremony had the presence of Ms. Pham Ngoc Diem - Vice Rector of the school.

 

Over the training time, the students had the opportunity to learn more about the activities that they will experience during the Lex program . Useful and interesting subjects are taught by facilitators to students directly in English, students also had the answeres related to the subject "Design Thinking” and discussed together to offer many innovative solutions that can be deployed throughout the program.

 

 

 

 

Các em sinh viên trình  bày các ý tưởng sáng tạo có thể triển khai tại các Làng nghề trong chương trình LeX

 

 

 

 

Cô Phạm Ngọc Diễm - Phó Hiệu trưởng trao giấy chứng nhận cho các em sinh viên hoàn thành khóa tập huấn

 

 

 

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các sinh viên tham gia chương trình LeX

 

 

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện


Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730