Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Organization structure

Staff list - DTN (19/03)

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

 

Phạm Thanh Bình

Bí thư

0908245445

2

 

Lâm Đức Sinh

Phó Bí thư

0983120354

3

 

Lê Nguyễn Trường An

Phó Bí thư

0973353762

4

 

Công Hiện Ví

UV.BTV

01267821219

5

 

Cao Thị Tuyết Nhung

UV.BTV

01654149385

6

 

Lê Xuân Giang

UV.BCH

0916946136

7

 

Nguyễn Việt Trường An

UV.BCH

0932770896

8

 

Phạm Thị Ngọc Diễm

UV.BCH

0978695940

9

 

Nguyễn Lưu Minh Triết

UV.BCH

0908198988

10

 

Trương Mạnh Thắng

UV.BCH

01633602425

11

 

Lê Thị Mỹ Duyên

UV.BCH

01635687627

12

 

Đỗ Ánh Giang

UV.BCH

01278781616

13

 

Lê Hồng Long

UV.BCH

01626318411

14

 

Nguyễn Triệu Vân

UV.BCH

0909227780

15

 

Tô Bảo Ngọc

UV.BCH

01695457465

BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

1

 

Trần Thị Hồng Hạnh

QTKD

0982866922

2

 

Chung Thanh Nam

Nhân Viên

0909409820

3

 

Nguyễn Tuyết Vân

May TKTT

0909227780

4

 

Trần Hồng Tính

CNKT-CK

0902460639

5

 

Hà Triệu Phú

Điện

0909823846

6

 

Trần Thị Kim Oanh

TC-KT

0908553714

7

 

Lưu Thị Mai Vy

Ngoại Ngữ

0939665353

 

* Liên hệ:

Địa điểm:                   Văn phòng – đối diện khu Hiệu bộ

Điện thoại:                08 37 555 256

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730