Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2012 căn cứ theo quyết định số: 80/QĐ-CTĐ ngày 25/7/2012 của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

 

I. Chức năng:

Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức các hoạt động theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ quy định và tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ lần thứ nhất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập.

 

II. Nhiệm vụ:

- Công tác tổ chức 

- Công tác tuyên huấn: công tác tuyên truyền và công tác huấn luyện

- Công tác chăm sóc sức khỏe

- Hoạt động xã hội nhân đạo: tham gia các hoạt động của Thành Hội, tổ chức các hoạt động tại trường …

- Công tác xây dựng quỹ Hội.

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730