Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Contacts

Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP. HỒ CHÍ MINH.

Address: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Phone: (08) - 38753773

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730