Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm

Giới thiệu về đơn vị:

1. Tổng quan:

Phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng được thành lập vào năm 2011 theo quyết định số 204/QĐ-PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT). Tổng số Cán bộ, nhân viên của phòng hiện là 09 thành viên 

 

2. Chức năng , nhiệm vụ:

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ GD&ĐT. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng, học tập

- Xây dựng và thực hiện quy trình tổ chức thi kết thúc học phần và các kỳ thi khác.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý ngân hàng đề thi.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm định chất lượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đối với việc lấy ý kiến phản hồi của HSSV và Doanh nghiệp

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Address: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập:
1993730