Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Organization structure

Staff list - K. TC-NH (15/04)

 

 

No.

 

 

Full name

 

 

Academic

tile

 

Major


 

Position

 

 

Contact

Email@hotec.edu.vn

 

1

 

 

 Võ Đông Xuân

 

 

 Bachelor

 

 

 Banking

 

 

 Deputy Dean 

 

 

 vodongxuan

 

 

2

 

 

 Trương Thị Như Ý

 

 

 Master

 

 

 Finance - 

 Banking 

 

 Deputy Dean

 

 

 ttnhuy

 

 

3

 

 

 Bùi Thị Phương Linh

 

 

 Master

 

 

 Business

 Administration 

 

 Deputy Dean

 

 

 btphuonglinh

 

 

4

 

 

 Phạm Đức Tân

 

 

 Master

 

 

 Accounting

 

 

 Lecturer

 

 

 phamductan

 

 

5

 

 

 Ng Thị Thanh Miện

 

 

 Bachelor

 

 

 Finance - 

 Banking 

 

 Lecturer

 

 

 ntthanhmien

 

 

6

 

 

 Lâm Ánh Nguyệt

 

 

 Master

 

 

 Finance - 

 Banking 

 

 Lecturer

 

 

 lamanhnguyet

 

 

7

 

 

 Trần Thị Kim Oanh

 

 

 Master

 

 

 Finance - 

 Banking 

 

 Lecturer

 

 

 ttkimoanh

 

 

8

 

 

 Nguyễn Thị Mai Thảo

 

 

 Bachelor

 

 

 Finance - 

 Banking 

 

 Lecturer

 

 

 ntmaithao

 

 

9

 

 

 Nguyễn Thành Đạt

 

 

 Bachelor

 

 

 Economic

 

 

 Lecturer

 

 

 nguyenthanhdat

 

 

10

 

 

 Dương Thi Kim Nhung

 

 

 Bachelor

 

 

 Finance - 

 Banking 

 

 Lecturer

 

 

 dtkimnhung

 

 

11

 

 

 Phạm Thị Hà An

 

 

 Bachelor

 

 

 Finance - 

 Banking 

 

 Lecturer

 

 

 pthaan

 

 

12

 

 

 Nguyễn Hồng Hạnh

 

 

 Bachelor

 

 

 Accounting

 

 

 Staff

 

 

 nguyenhonghanh

 

 

* Contact:

Location:      Office - B.III-5

Phone:         08 37 552 250

 

 

 

 

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730