Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Organization structure

Staff list - K.CN M&TKMT (18/03)

 

 

No.

 

 

Full name

 

 

Academic tile


 

Major

 

 

Position

 

 

Contact

(Email@hotec.edu.vn)

 

1

 

 

 Ng Hoàng Phụng

 

 

 Engineer

 

 

 Công nghệ

 cắt -  may

 

 Dean

 

 

 nguyenhoangphung

 

 

2

 

 

 Ngô Thị Hồng Cúc

 

 

 Banchelor

 

 

 Thiết kế thời trang

 

 

 Deputy Dean

 

 

 nthongcuc

 

 

3

 

 

 Lê Huỳnh Như Ý

 

 

 Banchelor

 

 

 Mỹ thuật

 

 

 Deputy Dean

 

 

 lhnhuy

 

 

4

 

 

 Nguyễn Bích Thảo

 

 

 Engineer

 

 

 Công nghệ

 cắt -  may

 

 Lecturer

 

 

 nguyenbichthao

 

 

5

 

 

 Ng Thị Kim Hải

 

 

 Engineer

 

 

 Công nghệ

 cắt -  may

 

 Lecturer

 

 

 ntkimhai

 

 

6

 

 

 Ng Thị Tú Trinh

 

 

 Master

 

 

 Dệt – may

 

 

 Lecturer

 

 

 nttutrinh

 

 

7

 

 

 Nguyễn Thị Châu

 

 

 Engineer

 

 

 Kỹ thuật nữ công

 

 

 Lecturer

 

 

 nguyenthichau

 

 

8

 

 

 Lê Thị Kim Hoàn

 

 

 Engineer

 

 

 Kỹ thuật nữ công

 

 

 Lecturer

 

 

 ltkimhoan

 

 

9

 

 

 Lưu Thị Ngọc Hiền

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 Staff

 

 

 ltngochien

 

 

* Contact:

Location:        Office – B.II-6

Phone:           08 37 555 249

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730