Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm

1. Tổng quan:

Phòng Nghiên cứu khoa học được thành lập vào năm 2014 theo quyết định số 45/QĐ-PL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (được đổi tên từ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm theo quyết định số 4832/QĐ-BGDĐT). Tổng số cán bộ, nhân viên của phòng hiện là 06 thành viên.

 

2. Chức năng , nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về các vấn đề có liên quan đến tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường; Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường.

- Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp Thành phố, cũng như các cấp khác. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

- Hỗ trợ các đơn vị tổ chức các lớp chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật cho cán bộ, giáo viên và sinh viên.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong nhà trường.

- Tiếp nhận, thẩm định tư liệu, sản phẩm NCKH của nhà trường. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730