Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Students

Hội thảo khoa học “giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của HSSV” lần 1 năm 2015 (16/05)
Hội thảo khoa học “giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của HSSV” lần 1 năm 2015

Ngày 25/4/2015 trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM đã tổ chức hội thảo khoa học “giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của HSSV” lần 1 năm 2015

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730