Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Organization structure

Staff list - K. NN (05/05)

 

 

No.

 

 

Full name

 

 

Academic

tile

 

Major


 

Position


 

Contact

Email@hotec.edu.vn

 

1

 

 

 Phạm Ngọc Diễm

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Dean

 

 

 phamngocdiem

 

 

2

 

 

 Dương Thị Tuyết Lan

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Deputy Dean

 

 

 dttuyetlan

 

 

3

 

 

 Phạm Thị Thu Thảo

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Deputy Dean

 

 

 ptthuthao

 

 

4

 

 

 Phạm Thị Thanh Trúc

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Head of major

 

 

 ptthanhtruc

 

 

5

 

 

 Phùng Tự Lực

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Head of major

 

 

 phungtuluc

 

 

6

 

 

 Trần Thị Lệ Ánh

 

 

 Bachelor

 

 

 English

 Language

 

 Lecturer

 

 

 ttleanh

 

 

7

 

 

 Lưu Thị Mai Vy

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Lecturer

 

 

 ltmaivy

 

 

8

 

 

 Mai Bảo Cường

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Lecturer

 

 

 maibaocuong

 

 

9

 

 

 Nguyễn Hữu Trí

 

 

 Master

 

 

 Chinese

 Language

 

 Lecturer

 

 

 nguynehuutri

 

 

10

 

 

 Nguyễn Kim Phượng

 

 

 Bachelor

 

 

 English

 Language

 

 Lecturer

 

 

 nguyenkimphuong

 

 

11

 

 

 Ng Thị Hồng Thắm

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Lecturer

 

 

 nthongtham

 

 

12

 

 

 Ng Thị Thời Minh

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Head of major

 

 

 ntthoiminh

 

 

13

 

 

 Nguyễn Xuân Trúc

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Head of major

 

 

 nguyenxuantruc

 

 

14

 

 

 Phạm T. Ngọc Duyên

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Lecturer

 

 

 ptngocduyen

 

 

15

 

 

 Ng Thị Hồng Hoa

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Lecturer

 

 

 nthonghoa

 

 

16

 

 

 Ng Thị Yến Ngọc

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Lecturer

 

 

 ntyenngoc

 

 

17

 

 

 Trần T. Kim Trang

 

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Lecturer

 

 

 ttkimtrang

 

 

18

 

 

 Ng Lâm Hoàng

 Phi Ái

 

 Master

 

 

 English

 Language

 

 Lecturer

 

 

 nlhphiai

 

 

19

 

 

 Phạm Thụy Hằng

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 Staff

 

 

 phamthuyhang

 

 

* Contact:

Location:      Office - C.II-5

Phone:         08 37 555 253

 

 

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730