Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Organization structure

Staff list - TT. TH (16/04)

 

TT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Email

(…@hotec.edu.vn)

1

Nguyễn Hồng Nhu

Thạc sỹ

Kỹ thuật Điên tử

Giám Đốc

nguyenhongnhu

2

Nguyễn Văn Phú

Thạc sỹ

Chế tạo máy

Phó Giám Đốc

nguyenvanphu

3

Phạm Hữu Chí

Đại Học

Chế tạo máy

Phó Giám Đốc

phamhuuchi

4

Trần Ngọc Dũng

Thạc sỹ

Cơ khí động lực

Trưởng Xưởng

tranngocdung

5

Nguyễn Thành Long

Đại Học

Chế tạo máy

Trưởng Xưởng

nguyenthanhlong

6.

Lê Thanh Vinh

Đại Học

Cơ khí

Trưởng Xưởng

lethanhvinh

7

Nguyễn Hữu Đức

Trung Cấp

Cơ khí

Nhân viên

nguyenhuuduc

8

Lê Việt Dũng

Cao học

Kỹ thuật Điên tử

Nhân viên

levietdung

9

Trần Vĩnh Thường

Cao học

Kỹ thuật Điên tử

Nhân viên

tranvinhthuong

10

Trần Thị Hồng Hạnh

Trung cấp

Văn thư

Thư ký

tranthihonghanh

 

* Liên hệ:

Địa điểm:      Xưởng Ô tô

Điện thoại:    08

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730