Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Kinh tế - Dịch vụ (24/04)

 

TT

Tên khóa học

Thời gian

Đào tạo

Lịch học

Học phí

(VND)

Nội dung

chi tiết

 

1

 

 

 Kỹ năng bán hàng

 

 

 2 tháng

 

 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h

 

 1.200.000

 

 

 Tải về

 

 

2

 

 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

 

 2 tháng

 

 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h

 

 800.000

 

 

 Tải về

 

 

3

 

 

 Khởi tạo doanh  nghiệp

 

 

 2 tháng

 

 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h

 

 1.200.000

 

`

 

 

4

 

 

 Quản trị dự án

 

 

 1.5 tháng

 

 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h

 

 1.000.000

 

 

 Tải về

 

 

5

 

 

 Phân tích dữ liệu SPSS

 

 

 1.5 tháng

 

 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h

 

 700.000

 

 

 Tải về

 


Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730