Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Informatics

Các khóa đào tạo Tin học (24/04)

 

 

TT

 

 

Tên  khóa học

 

 

Thời gian

Đào tạo

 

Lịch học

 

 

Học phí

(VNĐ)

 

Nội dung
chi tiết

 

1

 

 

 Tin học văn phòng

 

 

 6 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 490.000

 

 

 Tải về

 

 

2

 

 

 Access

 

 

 7 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 560.000

 

 

 Tải về

 

 

3

 

 

 Ôn thi B

 

 

 2,5 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 210.000

 

 

 Tải về

 

 

4

 

 

 Ôn thi A

 

 

 2 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 175.000

 

 

 Tải về

 

 

5

 

 

 Lắp ráp và cài đặt máy tính

 

 5 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 420.000

 

 

 Tải về

 

 

6

 

 

 Sửa chữa và bảo trì máy tính

 

 5 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 420.000

 

 

 Tải về

 

 

7

 

 

 Mạng máy tính căn bản

 

 

 5 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 420.000

 

 

 Tải về

 

 

8

 

 

 Đồ họa

 

 

 10 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 840.000

 

 

 Tải về

 

 

9

 

 

 Visualbasic. Net cơ bản

 

 

 7,5 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 630.000

 

 

 Tải về

 

 

10

 

 

 Visualbasic. Net nâng

cao

 

 7,5 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 630.000

 

 

 Tải về

 

 

11

 

 

 Thiết kế web cơ bản

 

 

 5 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 420.000

 

 

 Tải về

 

 

12

 

 

 Thiết kế web nâng cao

 

 

 7,5 tuần

 

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h30

 

 630.000

 

 

 Tải về

 

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730