Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Foreign languages

Các khóa đào tạo Ngoại ngữ (08/05)

TT

Tên  khóa học

Thời gian

Đào tạo

Lịch học

Học phí

(VNĐ)

Nội dung chi tiết

1

Toeic căn bản

4 tuần

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h00

470.000 đồng

 

2

Toeic level 1

5 tuần

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h00

600.000 đồng

 

3

Toeic level 2

5 tuần

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h00

600.000 đồng

 

4

Toeic level 3

 

5  tuần

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h00

600.000 đồng

 

5

Toeic level 4

5 tuần

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h00

600.000 đồng

 

6

Ôn tập Toeic

4 tuần

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h00

470.000 đồng

 

7

Ôn anh văn A

5 tuần

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20h00

480.000 đồng

 

8

Ôn anh văn B

2 tuần

2, 4, 6

3, 5, 7

18h–20030

200.000 đồng

 

 

Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730