Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Quatifications

Lĩnh vực Kinh tế - Dịch vụ (24/04)

 

TT

Tên khóa học

Thời gian

Đào tạo

Lịch học

Học phí

(VND)

Nội dung

chi tiết

 

1

 

 

 Kỹ năng bán hàng

 

 

 2 tháng

 

 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h

 

 1.200.000

 

 

 Tải về

 

 

2

 

 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

 

 2 tháng

 

 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h

 

 800.000

 

 

 Tải về

 

 

3

 

 

 Khởi tạo doanh  nghiệp

 

 

 2 tháng

 

 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h

 

 1.200.000

 

`

 

 

4

 

 

 Quản trị dự án

 

 

 1.5 tháng

 

 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h

 

 1.000.000

 

 

 Tải về

 

 

5

 

 

 Phân tích dữ liệu SPSS

 

 

 1.5 tháng

 

 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h

 

 700.000

 

 

 Tải về

 


Lĩnh vực Cơ khí (17/04)


TT

Tên khóa học

Thời gian

Đào tạo

Lịch học

Học phí

(VND)

Nội dung

chi tiết


1


 

 Kỹ thuật viên Đồng & Sơn

 (B & P)


 24 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 6.000.000 Tải về2


 

 Kỹ thuật viên Sơn

 (paintting repair)


 20 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 3.500.000 Tải về3


 

 Kỹ thuật viên sửa chữa thân xe (body repair)


 20 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 3.000.000 Tải về4


 

 Lớp thiết kế sản phẩm với Creo


 5 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 450,000 Tải về5


 

 Kỹ thuật vận hành máy CNC 7 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 700,000 Tải về6


 

 Sửa chữa board máy lạnh căn bản


 5 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 1,000,000 Tải về7


 

 Sửa chữa board máy lạnh nâng cao


 5 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 1,200,000 Tải về8


 

 Kỹ thuật lập trình PLC S7 1200 căn bản


 5 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 800,000 Tải về9


 

 Kỹ thuật lập trình PLC S7 1200 nâng cao


 5 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 1,000,000 Tải về10


 

 Kỹ thuật lập trình PLC MITSUBISHI  căn bản


 5 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 800,000 Tải về11


 

 Kỹ thuật lập trình PLC S7 1200 nâng cao


 5 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 1,000,000 Tải về12


 

 Kỹ thuật lập trình PLC S7 300 căn bản


 5 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 1,000,000 Tải về13


 

 Kỹ thuật lập trình PLC S7 300  nâng cao


 5 tuần


 Thứ 2, 4, 6

 Thứ 3, 5, 7

 18h – 20h


 1,200,000 Tải về


Copyright © 2011 Ho Chi Minh City Technical and Economic College
Address:215 Nguyen Van Luong Street, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City
Phone: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Visitors:
1993730